Börja helt gratis och väx med de licenser som möter era behov

FREE

 • Centralisera, automatisera och analysera feedback
 • Kanal
 • Online
 • Röst
 • Skicka feedbackförfrågningar (per månad) 50
 • Plattformen
 • Översikt
 • Flera språk
 • Intervallbaserad feedback
 • Interaktionsbaserad feedback
 • Trendgraf
 • Trend (Löpande medelvärde)
 • Sätt mål
 • Logga åtgärder
 • Egen logo
 • Feedbackbyggare
 • Standard feedback mallar
 • Avancerade feedback mallar
 • Single Sign on
 • Integrationer
 • Användare 1
 • Support
 • Självhjälp
 • Support via E-post
 • Dedikerad Success Manager
 • Akademin
 • Akademianvändare

 • Online träning
 • Online certifiering
 • Professionella Tjänster
 • Feedback management tjänster.
 • Utvecklingstjänster
 • Antal timmar / månad

ESSENTIAL

 • Centralisera, automatisera och analysera feedback
 • Kanal
 • Online
 • Röst
 • Skicka feedbackförfrågningar (per månad)

  PER PAKET*

 • Plattformen
 • Översikt
 • Flera språk
 • Intervallbaserad feedback
 • Interaktionsbaserad feedback
 • Trendgraf
 • Trend (Löpande medelvärde)
 • Sätt mål
 • Logga åtgärder
 • Egen logo
 • Feedbackbyggare
 • Standard feedback mallar
 • Avancerade feedback mallar
 • Single Sign on
 • Integrationer
 • Användare

  5

 • Support
 • Självhjälp
 • Support via E-post
 • Dedikerad Success Manager
 • Akademin
 • Akademianvändare

 • Online träning
 • Online certifiering
 • Professionella Tjänster
 • Feedback management tjänster.
 • Utvecklingstjänster
 • Antal timmar / månad

PRO

 • Förmåga och kunskap att kontinuerligt och systematiskt förbättra verksamheten genom feedback
 • Kanal
 • Online
 • Röst
 • Skicka feedbackförfrågningar (per månad)

  PER PAKET*

 • Plattformen
 • Översikt
 • Flera språk
 • Intervallbaserad feedback
 • Interaktionsbaserad feedback
 • Trendgraf
 • Trend (Löpande medelvärde)
 • Sätt mål
 • Logga åtgärder
 • Egen logo
 • Feedbackbyggare
 • Standard feedback mallar
 • Avancerade feedback mallar
 • Single Sign on
 • Integrationer
 • Användare

  OBEGRÄNSAT

 • Support
 • Självhjälp
 • Support via E-post
 • Dedikerad Success Manager
 • Akademin
 • Akademianvändare

  PER PAKET**

 • Online träning
 • Online certifiering
 • Professionella Tjänster
 • Feedback management tjänster.
 • Utvecklingstjänster
 • Antal timmar / månad

PREMIER

 • Anpassat och personligt stöd för hållbart resultat
 • Kanal
 • Online
 • Röst
 • Skicka feedbackförfrågningar (per månad)

  PER PAKET*

 • Plattformen
 • Översikt
 • Flera språk
 • Intervallbaserad feedback
 • Interaktionsbaserad feedback
 • Trendgraf
 • Trend (Löpande medelvärde)
 • Sätt mål
 • Logga åtgärder
 • Egen logo
 • Feedbackbyggare
 • Standard feedback mallar
 • Avancerade feedback mallar
 • Single Sign on
 • Integrationer
 • Användare

  OBEGRÄNSAT

 • Support
 • Självhjälp
 • Support via E-post
 • Dedikerad Success Manager
 • Akademin
 • Akademianvändare

  PER PAKET**

 • Online träning
 • Online certifiering
 • Professionella Tjänster
 • Feedback management tjänster.
 • Utvecklingstjänster
 • Antal timmar / månad

  PER PAKET***

* Paketen är indelade i 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 skickade feedbackförfrågningar
** Paket börjar från 5 användare och därefter 10, 15, 20 osv
*** Paket börjar från 5 timmar per månad och därefter 10, 15, 20 och vidare per månad. Alla timmar måste konsumeras under abonnemangstiden

Välj den Brito licens som passar just din verksamhet.

Kontakta oss för mer information.

Börja fånga VÄRDEFULL återkoppling från dina anställda, kunder, partners gratis

PLANER FÖR TEAM ALLA STORLEKER

Se vad som ingår i våra licensplaner och välj den Brito -plan som passar ditt företag

the most popular

free

essential

pro

premier

Centralisera, automatisera och analysera feedback
(BEGRÄNSAD)
Centralisera, automatisera och analysera feedback Förmåga och kunskap att kontinuerligt och systematiskt förbättra verksamheten genom feedback Anpassat och personligt stöd för hållbart resultat
Plattformen
Plattformen
Plattformen

Akademin
Plattformen

Akademin

Tjänster
Användare 1 up to 5 OBEGRÄNSAT OBEGRÄNSAT
Skicka Feedbackförfrågningar (per månad) 50 Min 50 Min 50 Min 50
Kanal Online Online & Röst Online & Röst Online & Röst
Registrera dig
Registrera dig
Registrera dig
Registrera dig
Plattformen
Standard Feedback Mallar
Feedbackbyggare
Intervallbaserad Feedback
Flera Språk
Översikt
Trend (löpande medelvärde)
Trendgraf
Sätt Mål
Logga Åtgärder
Egen Logo
Datalagring Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Avancerade Feedback Mallar
Interaktionsbaserad Feedback
Single Sign On
Integrationer
Support
Självhjälp
Support Via E-post
Dedikerad Success Manager
Akademin
Akademianvändare Minimum 5 Minimum 5
Online Träning
Online Certifiering
Professionella Tjänster
Feedback Management Tjänster
Utvecklingstjänster
Antal Timmar / månad Min. 5 hours/month

free

Centralisera, automatisera och analysera feedback
(BEGRÄNSAD)
Plattformen
Användare

1

Skicka Feedbackförfrågningar

(per månad)

50

Kanal

Online

Registrera dig
Plattformen
Standard Feedback Mallar

Feedbackbyggare

Intervallbaserad Feedback

Flera Språk

Översikt

Trend (löpande medelvärde)

Trendgraf

Sätt Mål

Logga Åtgärder

Egen Logo

Datalagring: Obegränsat
Support
Självhjälp

See features

essential

Centralisera, automatisera och analysera feedback
Plattformen
Användare

up to 5

Skicka Feedbackförfrågningar

(per månad)

Min 50

Kanal

Online & Röst

Registrera dig
Plattformen
Standard Feedback Mallar

Feedbackbyggare

Intervallbaserad Feedback

Flera Språk

Översikt

Trend (löpande medelvärde)

Trendgraf

Sätt Mål

Logga Åtgärder

Egen Logo

Datalagring: Obegränsat
Support
Självhjälp

Support Via E-post

See features

DEN MEST POPULÄRA

pro

Förmåga och kunskap att kontinuerligt och systematiskt förbättra verksamheten genom feedback
Plattformen

Akademin
Användare

OBEGRÄNSAT

Skicka Feedbackförfrågningar

(per månad)

Min 50

Kanal

Online & Röst

Registrera dig
Plattformen
Standard Feedback Mallar

Feedbackbyggare

Intervallbaserad Feedback

Flera Språk

Översikt

Trend (löpande medelvärde)

Trendgraf

Sätt Mål

Logga Åtgärder

Egen Logo

Datalagring: Obegränsat
Avancerade Feedback Mallar

Support
Självhjälp

Support Via E-post

Akademin
Akademianvändare

Minimum 5

Online Träning

Online Certifiering

See features

premier

Anpassat och personligt stöd för hållbart resultat
Plattformen

Akademin

Tjänster
Användare

OBEGRÄNSAT

Skicka Feedbackförfrågningar

(per månad)

Min 50

Kanal

Online & Röst

Registrera dig
Plattformen
Standard Feedback Mallar

Feedbackbyggare

Intervallbaserad Feedback

Flera Språk

Översikt

Trend (löpande medelvärde)

Trendgraf

Sätt Mål

Logga Åtgärder

Egen Logo

Datalagring: Obegränsat
Avancerade Feedback Mallar

Interaktionsbaserad Feedback

Single Sign On

Integrationer

Support
Självhjälp

Support Via E-post

Dedikerad Success Manager

Akademin
Akademianvändare

Minimum 5

Online Träning

Online Certifiering

Professionella Tjänster
Feedback Management Tjänster

Utvecklingstjänster

Antal Timmar / månad

Min. 5 hours/month

See features

Kom igång GRATIS och väx med våra planer för att passa dina behov!

Registrera dig

Har du en prisfråga eller behöver du hjälp
med att välja Britolösningen för dig?
Vi är här för att hjälpa!
Kontakta oss för mer information.

LÄGE

Brito Solutions AB,Uppsala, Sweden

LÄGE

Brito Solutions AB
Alkällsvägen 34, 751 71,
Uppsala, Sweden

SKICKA OSS ETT MAIL!

Kontakta oss för mer information

Vi står redo!

Email support@brito.biz idag!

Skicka